۱۲
مهر

vizheh

PLUG SOUND 6 PACK-

پلاگ ساندیک پکیج ۶تایی وی اس تی مباشد که شاهکاره نسبت به حجم آن

Drums & Percussions

Fretted

Global

Hip Hop

Keyboards-Synths

همان طور که می بینید این مجموعه وی اس تی در یک دی وی دی وقیمت ۲۰۰۰هزارتومان میباشد

online-copy

PLUG SOUND 6 PACK-پلاگ ساند پک6

نظر دهید

1 × 1 =