تفاوت بین دیافراگم کوچک و بزرگ در میکروفن های استدیویی

 در رابطه با این موضوع تحقیقاتی که به عمل امده دیافراگم کوچک تاثیری در کم گرفتن فرکانس های پایین ندارد بلکه به اشتباه مقایسه

میکروفن را مانند اسپیکر انجام  می دهند.یعنی هرچه اسپیکر بزرگتر باشد فرکانس های پایین تر را بهتر و بلعکس هرچه کوچک تر باشد

فرکانس های پایین کمتر نشان می دهد.اما باید توجه داشت میکروفن های استدیو صدا تولید نمیکند بلکه امواج صوت باعث حرکت دیافراگم

می شود. بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی بین اندازه دیافراگم و پاسخ فرکانس پایین وجود ندارد و میتوان گفت دیافراگم های بسیار کوچک هم

می توانند فرکانس های بسیار پایین را دریافت کنند.و اما مزیت دیافراگم های کوچک نسبت به دیافراگم های بزرگ این است که الگوی قطبی

پایدارتری نسبت به میکروفنهای استدیویی دیافراگم بزرگ دارند و در صدابرداری سازها نقش بسزایی را بازی می کنند.میکروفن های دیافراگم

کوچک پاسخ ضربه ای بهتری تولید می کنند به علت جرم کمتری که نسبت به میکروفن های استدیویی بزرگ دارند و اتک سریع تر تولید

می شود و در ادامه چرا از دیافراگم بزرگ استفاده می کنیم با دیافراگم بزرگتر سیگنال بیشتری دریافت میکنیم و نتیجه کار این است که نویز

کمتری خواهیم داشت و سیگنال به نویز بهتری خواهیم داشت بطور مثال مقدار نویز داخلی DB-A TLM 103  است و حتی بهترین میکروفن

های دیافراگم کوچک به ندرت کم تر ازDB-A   ۱۵می باشد.توجه اتاق رکورد معمولا نویز اتاق بالاتر از نویز داخلی میکروفن های استدیویی است

در عمل تفاوت چشمگیری احساس نمی شود

نمونه‌کارهای مرتبط