نکات مهم انتخاب میکروفن استودیویی

  1. بهتر است از رنگ صدای میکروفن های طبیعی استفاده شود و از میکروفن هایی که فرکانس های خاصی را تعریف می کنند کمتر در موارد خاص استفاده کرد.

  2. میکروفن های خازنی استودیویی از خاک دود و رطوبت دور بماند و غیر این صورت کیفیت صدا دچار افت می شود و ناچارا باید به یک متخصص جهت تمیز کردن میکروفن مراجعه کرد.

  3. در حمل و نقل میکروفن دقت کنید از پرتاب کردن میکروفن در فاصله کم حتی بپرهیزید و همیشه کاور روی میکروفن باشد.

  4. میکروفن های خازنی به دوصورت باطری داخلی و فانتوم پاور به کار می افتد و گزینه بهتر فانتوم پاور است.

  5. فاصله میکروفن های خازنی به موقع رکورد باید رعایت شود و از نزدیک گذاشتن به منبع صدای بلند خودداری کنید چون باعث دیستورت می شود.

  6. در موقع روشن کردن فانتوم اول اتصالات کابل میکروفن انجام شده باشد و بعد صدای باندها بسته باشد تا موجب اسیب دیدن سیستم باندو میکروفن نشود.

  7. درصورت امکان از shock mount استفاده شود زیرا لرزش های غیر متعارف مانند گرفتن ضرب پای خواننده و دادن شوک به میکروفن در رکورد دچار مورد peak می شوید.

  8. سعی کنید به جای استفاده از اکولایز با تغییر مکان میکروفن به صدای مطلوب برسید.

  9. سعی شود در موقع رکورد وکال پاپ گیلر (پت گیر) در فاصله ۱۰-۱۲ سانتی متری میکروفن قرار داشته باشد و ۲۰ سانت با صورت خواننده فاصله داشته باشد و ارتباط ان صدا با گین به صورت ازمون خطا و فضای محیطی اتاق می توان صدای بی نظیر داشت.

نمونه‌کارهای مرتبط